GSP - High Tech Saws

Pilové kotouče a nože - výroba a servis


promo video - pilové kotouče GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Drážkovací kotouče na trubky a roury

Drážkovací kotouče na trubky a roury

Drážkovací kotouče na trubky a roury

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Detailní popis - Drážkovací kotouče na trubky a roury

HSS drážkovácí kotouče na výrobu štěrbinových trubek

HSS drážkovací kotouče na štěrbinové trubky se používají ve frézkach s více vřeteny na výrobu štěrbinové trubky pro vrtné soupravy těžké ropy. Zuby frézovacích kotoučů jsou navrhnuty na vytváření buď rovnoměrných anebo lichoběžníkových drážek. Nejpoužívanější vnější průměry frézovacích kotoučů jsou 3, 3¼, 3½, 4 palce. Středový otvor je obvykle velký 1 palec, bez zářezu. Šírka frézovacích kotoučů (šírka drážek) je podel pokynů zákazníka.

Princip designu pro šířku štěrbiny síta absolutně zabraňuje průniku písku

Pro vrty s vysokým obsahem písku (ropa, voda nebo plyn) je výhodnější použít síto se šířkou štěrbin menší anebo rovnou velikost písku príslušných útvarů, který se může použít na absolutní prevenci průniku písku.

δ ≤ 3/2D50

Poznámka: δ – šířka drážky síta D50 – median průměrů písku z prvního čištění od písku před těžbou s kontrolou písku

Princíp designu pro šířku štěrbin ve štěrbinové trubce používaných v technologii můstků

Šířka štěrbiny síta se musí vypočítat podle velikosti písku, pískových útvarů, když se při kontrole písku používá síto bez štěrku.

δ = 2D10

Poznámka: δ – šířka štěrbiny síta

D10 – šířka štěrbiny, 90 % písku projde přes síto. Ilustace: Dalšímu vniknutí písku se efektvně zabrání, hned jako se pískem vytvořený můstek dostává cpřes síto. Tvorba můstku je ovlivněná počtem pískových částic, přidaná hodnota průměrů páru částic je větší anebo se rovná šířce štěrbiny a vzoru pohybu písku. Obvykle se tento druh síta používá ve vrtech s obsahem písku do určité míry, velkými pískovými částicemi, menším separačním koeficientem a opětovným zpracováním v horizontální sekci.

Dezign tvaru štěrbinové trubky

Lichoběžníkový design

Snižuje rychlost eroze při vŕtání spůsobenou proudem, zlepšuje samočistění, udržuje dutinu štěrbiny otevřenou a zvyšuje efektivitu obnovení.

Shape Design of Slotted Liner

 

Princip výběru šířky a délky štěrbiny pro kontrolu písku:

Principle of opting slot width and length for sand control

Složený design štěrbin

Bere do úvahy rychlost průtoku prosakování syrové ropy, průtokový odpor a životnost, kombinace různých štěrbin. Táto štěrbina je určená zejména pro složité nádrže s různými tlaky. Avšak technologie výroby kompozitové štěrbiny je složitá a obtížná.

Design množství štěrbin a otevřené oblasti

Štěrbiny musí při předpokládané velikosti síta zabezpečit dostatečnou oblast průtoku. Účinná otevřená oblast štěrbinové trubky je kapalný produkt každý deň/prahová hodnota citlivosti nádrže. Všeobecně, oeřená oblast je 2 % – 6 %.

α = δ Hn/Fs

Poznámka: α – otevřená oblast, hodnota je procentuální podíl(%) hodnot oblasti štěrbin pro celkovou oblast štěrbinové trubky, δ – šírka štěrbiny, mm H – délka štěrbiny, mm Fs – vnější povrch štěrbinové trubky/m, mm2/m n – počet štěrbin/m, štěrbinová trubka/m

Desigb distribuce štěrbin

Hlavně na určení počtu štěrbin, axiální vzdálenosti sečívání, typu a směru. Na základě výrobní kapacity bude správný design rozložení šterbin maximalizovat sílu a stabilitu štěrbinové trubky a maximalizovat i její ekonomické výhody.

Všeobecná distribuce štěrbin:

Slot Distribution Design

Nezávazná poptávka - Drážkovací kotouče na trubky a roury

Vážený zákazníku, máte možnost učinit předběžnou poptávku tohoto produktu. V košíku poptávek můžete upřesnit vaše požadavky na produkt dle tabulky, případně můžete vepsat jakéhokoliv dotazy pro obchodního zástupce. Obchodní zástupce Vás bude kontaktovat v co nejkratším čase.

AKTUÁLNĚ
Výroba extrémně tenkých rádiusových fréz

Cílem projektu je zavedení inovační výroby extrémně tenkých radiusových fréz.

Nové ostřící kapacity pro ozubení pilových kotoučů

Cílem projektu je vybudování nových ostřících kapacit pro ozubení pilových kotoučů.

Archiv novinek

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Tel.: +420 573 369 286

Email: