GSP - High Tech Saws

Pilové kotouče a nože - výroba a servis


promo video - pilové kotouče GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Služby řezání laserem

Služby řezání laserem

Naše firma nabízí služby řezání plechů laserem na stroji PRIMA PLATINO 1530 / 2500W. Za použití nejmodernějších technologií v oblasti dělení materiálů pomocí laseru jsme schopni dosáhnout výroby velmi přesných výpalků z materiálů jako je např.: mosaz, hliník, nerezová ocel, uhlíková ocel.

Naše firma nabízí služby řezání plechů laserem na stroji PRIMA PLATINO 1530 / 2500W. Za použití nejmodernějších technologií v oblasti dělení materiálů pomocí laseru jsme schopni dosáhnout výroby velmi přesných výpalků z materiálů jako je např.: mosaz, hliník, nerezová ocel, uhlíková ocel.

Provádíme řezání plechů laserem na stroji PRIMA PLATINO 1530 / 2500W

PRIMA PLATINO 1530 / 2500W

Naše výrobní možnosti nyní rozšiřuje nové kompaktní 2D řezací centrum PRIMA PLATINO 1530 / 2500W s bezkonkurenčním přístupem ke stolu, který díky rychlosti a přesnosti stanovuje nové standardy. Nové řízení stroje, rezonátor nové generace spolu s tříosým lineárním pohonem zaručují vysokou přesnost a kvalitu řezu i při extrémních rychlostech.

Stáhněte si kompletní brožuru pro PRIMA PLATINO 1530 / 2500W
Max. tloušťky plechů pro řezání Rezonátor 2500 W
Stavební ocel (Stw 37-2, Stw 22) 15 mm
Nerezová ocel (1.4301) 8 mm
Hliník AlMg3 5 mm

Výpalky mají běžně dosahovanou přesnost 0,1 mm / 1 m

Díky kvalifikovaným pracovníkům jsme schopni dosáhnout nejvyšší požadované kvality výpalků. Provádíme jak kusovou, tak i sériovou výrobu. Max. tloušťky: ocel konstrukční 15 mm, ocel nerezová 8 mm

Kontakt na programátora laseru:

Miroslav Urbánek vedoucí řezacího laseru a kalírny

Miroslav Urbánek

 +420 725 490 281
 urbanek@gsp.info

Vysokodynamické laserové centrum

Prima Platino 1530

Platino je vysokodynamické a velmi univerzální 2D laserové řezací centrum, které se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 • Díky speciálnímu ukotvení řezného portálu "Cantilever˝ je zajištěna velmi dobrá přístupnost k řeznému stolu ze tří stran, což je ideální zejména pro řezání prototypů, vzorků a kusovou výrobu.
 • Použitý DC rezonátor se vyznačuje vysokou účinností a nízkou spotřebou elektrické energie a technických plynů.
 • Řezání plechu ve formátu 3000 x 1500 mm s výkony do 2500 W garantuje vynikající výsledky řezání pro plechy do max. tloušťky 15 mm.
 • Vysoká dynamika řezání díky použití kuličkových šroubů v osách X, Y, Z zajišťuje nejvyšší možnou produktivitu a polohovací rychlost v této kategorii. Polohovací rychlost os je 140 m/min, zrychlení os 12 ms-2.
 • Inteligentní čištění trysky mosaznými kartáči probíhá také v automatickém režimu bez zásahu obsluhy.
 • Systém je standardně vybavený automatickým nastavením ohniska a zároveň je ohnisko udržované v konstantní výšce po celé tabuli plechu.
 • Vysoká kvalita řezu je garantovaná i díky systému konstantní dráhy laserového paprsku v kterémkoliv místě na tabuli plechu. Dosahují se tak stejně kvalitní řezy kdekoliv na tabuli plechu.
 • Vysoká produktivita je zajištěna dvěma výměnnými stoly s ocelovými rošty. Doba výměny stolu je zkrácená na minimum (cca 25 sec) a díky pevnému polohování plechu není potřebná detekce hran před startem NC programu. Tím se ušetří další čas a zvyšuje se produktivita.
 • Odpad a drobné dílce po řezání padají do odpadových beden umístěných pod řezacím stolem.

Technické parametry Prima Platino 1530

Laser a výměnný stůl

Charakteristika Parametry
Max. formát plechu 3000 x 1500 mm
Zdvih osy Z 150mm
Pohon os X/Y/Z/F Kuličkové šrouby / servopohony
Polohovací přesnost os X/Y ± 0.03 mm
Maximální polohovací rychlost paralelně k ose X a Y 100 m/min
Maximální polohovací rychlost os X/Y simultánně 140 m/min
Maximální zrychlení os X/Y/Z 12 m/s2
Hmotnost zařízení 11 000 kg
Nosnost řezného stolu 720kg
Doba výměny stolu 25 sec
Výška stolu nad podlahou cca 900 mm
Rozteč mezi roštovými deskami 50 mm

1.1 Hraniční hodnoty pro řezání

Obsah křemíku Opracovatelnost
Si ≤ 0.02% Preferovat, vynikající opracovatelnost laserem
Si ≤ 0.25% Možné lehce zhoršené řezné výsledky
Si > 0.25% Omezeně vhodná kvalita oceli a tím i horší nebo nepravidelné výsledky při řezání

Uvedená kritéria je třeba zvážit pro dosažení vynikajících výsledků při řezání uhlíkové oceli. Doporučujeme používání speciálních laserových plechů (RAEX), které zaručují v tloušťkách od cca 6 mm podstatně lepší výsledky. Námi udávané řezné parametry se zakládají na optimální kvalitě ocelí.

Max. tloušťky plechů pro řezání 2500 W
Stavební ocel (Stw 37-2, Stw 22) 15 mm
Nerezová ocel (1.4301) 8 mm
Hliník AlMg3 5 mm

Pozn. * hodnoty byly dosaženy s použitím 10" čočky

1.2 Konstrukce laseru

Rám stroje je tvořený masivním odlitkem ze syntetického granitu. Výhodou tohoto řešení je vynikající absorpce vibrací, velmi vysoká torzní tuhost, velmi těsné tolerance a vysoká tepelná stabilita. Díky patentovanému ukotvení řezného portálu "Cantilever˝ je přístupnost ke stolu zajištěna ze tří stran (podélně se stolem, kolmo na stůl a shora jeřábem). Portál, na kterém se pohybuje řezná hlava je vyrobený z hliníkové slitiny, jeho profil je speciálně dimenzovaný na max. snížení hmotnosti a maximální tuhost.

Vysoká dynamika pohonů je dosažena speciálním ukotvením osy X – kuličkový šroub je stacionárně ukotvený a matice je spojená se servopohonem. Na tuto oběžnou matici se přenáší rotační pohyb ze servomotoru, který se vzápětí mění na lineární pohyb. Výhodou tohoto řešení je vysoká dynamika, přesnost a minimální rázy do rámu. Setrvačné hmoty a kritické otáčky vyplývající z hmotnosti kuličkového šroubu jsou taktéž eliminovány. Konstrukce Cantilever je chráněná patentem od roku 1996. Použité pohony jsou od ABB, lineární vedení od Bosch-Rexroth.

Rám stroje ze syntetického granitu Rám stroje ze syntetického granitu

 1. DC rezonátor pevně ukotvený na rámu
 2. Řídicí systém PRIMACH
 3. Řezný portál Cantilever
 4. Řezná hlava s CNC osou Z

Laserový rezonátor Prima/Convergent

Laserový rezonátor Prima/Convergent Tyto rezonátory se vyznačují charakteristikou paprsku, která umožňuje široké využití v průmyslových aplikacích. Velmi nízké provozní náklady garantuje velmi jednoduchá stavba a celkem jen 4 vnitřní zrcadla (CV5000 jen 6 zrcadel). Směr plynů je optimalizovaný vždy opačným směrem od zrcadla, čímž se dále prodlužuje jeho životnost. Buzení rezonátorů je výhradně polovodičové (Solid state), pro stavbu jsou použité IGBT a DSP technologie. Všechny série v základě nabízí možnost řezání pulzním režimem a samozřejmě i CW (continuous wave) režimem ve vynikající charakteristice. Standardem je poziční dioda na lehké navádění hlavy na plech.

1.3 Řezná hlava

Řezná hlavaŘezná hlava si automaticky kontroluje správnou výšku nad plechem díky bezdotykovému kapacitnímu odměřování. Ani mírné zvlnění plechu tak nepředstavuje problém pro kvalitu řezu. Zdvih osy Z je 150 mm. V hlavě jsou použity 5" a 7,5" čočky. Na přání je možné dodat i 10" čočku se zaměřením na velmi silné plechy. Čočky jsou uložené v kazetách, jejich výměna je tak velmi rychlá. Navíc každá kazeta je určená jen pro jeden typ čočky, takže event. záměna je vyloučená.

Trysky jsou upnuté na vodicí kazetě, takže i v případě kolize s plechem jsou škody minimální. Celá hlava je ukotvená na portálu rychloupínacím systémem s elektromagnetem. Není tedy pevně spojená s osou Z, takže i zde je riziko poškození vlivem kolize minimální. Pro lehčí identifikaci polohy hlavy na plechu slouží laserová poziční dioda zobrazující polohu trysky.

Platino má standardně automatické nastavení a kontrolu ohniska (CNC F). Dráha osy F je 25 mm. Tím se sníží nároky na obsluhu a zároveň zvýší kvalita řezu ve všech oblastech řezného stolu. Na obrázku je znázorněná řezná hlava s vyměnitelnými kazetami. Do horní kazety se zakládá 7,5" čočka, v dolní kazetě je uložená 5" čočka. Celá hlava je ukotvená elektromagneticky. Nejsou tu použité žádné externí konektory, kabely, hadice, takže i riziko poškození je prakticky nulové. Čočky se v kazetě vycentrují jen jednou, další úkony už nejsou potřebné.

Automatické nastavení polohy ohniska (CNC osa F) má dráhu 25 mm a pohybuje se nezávisle na ose Z. Nastavení ohniska je potřebné vždy při změně tloušťky materiálu, při změně typu materiálu, ale probíhá i automaticky během řezání v jednotlivých místech řezné plochy. Např. při řezání uhlíkových ocelí je ohnisko těsně nad horní hranou plechu, naopak u barevných kovů a řezání dusíkem se ohnisko nachází ve spodní třetině tloušťky materiálu. Díky zdvihu osy Z až 150 mm je možné řezat i prostorové dílce jako např. už ohnuté plechy, jäklové profily a podobně.

1.4 Rychlé propaly

Tento systém umožňuje vykonávat propaly s velmi vysokými výkony, díky tomu dochází k velké časové úspoře. Je to současně i nejlepší možné řešení pro plechy středních a velkých tloušťek. Tato opce se skládá z trysky s rozprašovačem oleje a trysky se stlačeným vzduchem. Před propalem se vstříkne minimální množství oleje na plech, aby se zabránilo přilepení horkého kovu na plech v těsné blízkosti propalu. Následně tlak vzduchu vyfoukne volné části kovu, které event. zůstaly ležet na povrchu plechu.

1 – olejová tryska, 2 – tryska se vzduchem
1 – olejová tryska, 2 – tryska se vzduchem
Olejová tryska v akci
Olejová tryska v akci

LPM – laserové monitorování propal

Funkce LPM (laser piercing monitor) umožňuje značné snížení doby propalu. LPM automaticky koriguje dobu propalu nutnou na spolehlivé a bezpečné propálení plechu. Po dobu propalování se fotodiodou analyzuje odražené světlo a následně se upravuje frekvence a délka pulzů. Díky tomu je možné automaticky kalkulovat dobu potřebnou     na propal (není tak potřebná zkušená obsluha) a také okamžitě zahájit proces řezání poté, co byl propal úspěšně proveden.
Princip funkce LPM spočívá ve změně intenzity světla během propalování a ihned po úspěšném propálení, na základě čehož CNC automaticky vydá pokyn pro posuv os X/Y.

PMR - Plasma monitoring a restart

Plasma monitoring je funkce, která kontroluje, zda během řezání nedošlo k tvorbě plazmy. Použití této funkce je vhodné zejména v případech, kdy vznik plazmy není žádoucí, jako signalizace možných problémů během řezání. Tento alarm zároveň vyvolá funkci Auto Restart. Podmínkou pro tuto opci je současně i funkce LPM.
Když fotodioda zaznamená během řezání tvorbu plazmy (vysoká pravděpodobnost zejména při řezání barevných kovů dusíkem), tryska se vrátí na místo, ve kterém se plazma poprvé objevila a s pomocí korigovaných řezných parametrů se kontura vyřeže opakovaně.

Řezná hlava s 10" čočkou

Řezná hlava s 10 čočkouStandardní řezná hlava disponuje dvěma otvory pro rychlovýměnné kazety s 5" a 7,5" čočkou. Za příplatek je možné dodat speciální hlavu s třemi otvory, která pojme i kazetu s 10" čočkou. Tato je vhodná zejména pro řezání velmi silných plechů, obzvlášť nerezových ale i uhlíkových ocelí.

 

1.5 Kvalita řezných plynů

Typ plynu Kvalita Čistota
[Vol. %]
Obsah dusíku a argonu (N2+Ar) [ppm] Povrch řezu
Kyslík O2 3.5 ³ 99.95 £ 500 Oxidovaný
Typ plynu Kvalita Čistota
[Vol. %]
Obsah kyslíku (O2) [ppm] Povrch řezu
Dusík N2 4.5 ³ 99.995 £ 10 Bez oxidů, garantovaně lesklý
Dusík N2 5.0 ³ 99.999 £ 3 Bez oxidů, garantovaně lesklý

Spotřeba laserových plynů

Typ plynu Hodnoty
Hélium 67,7%
Dusík 28,2%
Oxid uhličitý 4,1%
Celková spotřeba laserového plynu 30 NL/H
Požadovaná čistota laserových plynů 99,995%

Venkovní podmínky

Charakteristika Limit
Minimální teplota okolí (provoz) 10°C
Maximální teplota okolí (provoz) 35°C
Maximální relativní vlhkost < 85%
Rosný bod <10°C

Základová deska laseru

Charakteristika Hodnota
Doporučená tloušťka podkladu (železobeton) 200 (…) mm (v závislosti na podloží)
Kvalita betonu B35/25; PC 300 kg/m3
Sedání podlahy Max. 0.1 mm/m
Rovinnost podlahy ±5 mm na 5 m

 

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Tel.: +420 573 369 286

Email:

Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM