Arrow

Pilové kotouče a nože
výroba a servis

Pilové kotouče a nože - výroba a servis

Nástrojová poradna

Stáhněte si dokument - NORMA GOST ГОСТ 2679

 

Nástrojová poradna v PDF

Stáhněte si tuto nástrojovou poradnu ve formátu pdf. k tisku.

 

Standardně vyráběné unášecí otvory pilových kotoučů

Katalog standardně vyráběných unášecích otvorů v pdf.(velikost 500kb)

 

Talířový nůž s prostým ostřím

Talířový nůž s prostým ostřím

Talířový nůž s dvojitým ostřím

Talířový nůž s dvojitým ostřím

Talířový nůž s dutým ostřím

Talířový nůž s dutým ostřím

 

Používané druhy ocelí pro pilové kotouče

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Jedná se o vysoce legovanou rychlořeznou ocel s obsahem wolframu, vanadu a molybdenu. Díky těmto legovacím prvkům mají kotoučové pily velmi dobré mechanické vlastnosti a zároveň vynikající pevnost. Jemná martenzitická struktura, jejíž tvorba je zajištěna 5% obsahem molybdenu, zvyšuje odolnost pilového kotouče proti prasknutí a únavě materiálu. Obsah wolframu formuje nejen extrémně tvrdé karbidy a zlepšuje pevnost kotouče, ale především zabraňuje růstu zrn materiálu. Kromě toho zvyšuje otěruvzdornost, především při vysokých pracovních teplotách. Vanad se na zlepšení mechanických vlastností pily podílí podobně jako výše uvedené prvky. Vytváří jemná zrna, spolupodílí se na vzniku tvrdých karbidů a zvyšuje otěruvzdornost nástroje.

Typické chemické složení HSS/Dmo5 v %
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

 

 

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Tato vysoce legovaná rychlořezná ocel je kromě wolframu a molybdenu legovaná i kobaltem. Od výše uvedené oceli HSS/Dmo5 se liší především 5% obsahem kobaltu, který zabraňuje růstu zrn při vysokých pracovních teplotách a zvyšuje řezný výkon. Tyto vlastnosti jsou nezbytným předpokladem pro produktivní dělení tvrdých materiálů, jako jsou např. nerezové oceli, nebo oceli s vysokou pevností.

Typické chemické složení HSS/Emo5 v %
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

 

 

Tvary zubů a řezné geometrie pilových kotoučů

Tvary zubů a řezné geometrie pilových kotoučů

Kotoučové pily GSP se standardně dodávají s níže uvedenými geometriemi, vhodnými pro dělení ocelí a jejich slitin.

Standardní řezné geometrie pilových kotoučů
Jakost oceli, ze které je ktoučová pila vyrobena Úhel čela - γ
" ° "
Úhel hřbetu - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

Pro dělení specifických materiálů ve velkých sériích doporučujeme používat kotoučové pily, které mají naostřeny řezné geometrie
vhodné pro konkrétní druh materiálu. Níže uvádíme jejích přehled.

Doporučené řezné geometrie pro konkrétní materiály
Druh děleného materiálu Pevnost Úhel čela - γ Úhel hřbetu - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Oceli automatové 350 - 500 20°
Oceli cementované 500 - 750 18°
Oceli s vyšší pevností (HSS) 700 - 950 15°
Oceli velmi tvrdé 950 - 1050 12°
Oceli pro práci za tepla 950 - 1300 10°
Oceli austenitické (nerez) 500 - 800 12°
Hliník nelegovaný 90 - 200 12°
Hliník a jeho slitiny 200 - 400 22° 10°
Slitiny hliníku s max. 5% 300 - 500 20°
Měď 200 - 400 20° 10°
Bronzy fosforové 400 - 600 15°
Bronzy tvrdé 600 - 900 12°
Mosaz 200 - 400 16° 16°
Mosaz legovaná 400 - 700 12° 16°
Slitiny titanu 300 - 800 18°

 

 

Doporučené hodnoty při řezání

Níže jsou uvedena naše doporučení pro obvodovou rychlost a rychlost posuvu podle druhu děleného materiálu.

Doporučené hodnoty pro rychlost řezu a posuv
Druh děleného materiálu Pevnost Obvodová rychlost Posuv na zub Skupina
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Oceli automatové 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Oceli cementované 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Oceli s vyšší pevností (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Oceli velmi tvrdé 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Oceli pro práci za tepla 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Oceli austenitické (nerez) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Šedá litina 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Hliník a jeho slitiny 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Slitiny hliníku s max. 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Měď 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzy fosforové 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzy fosforové 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Mosaz 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Mosaz legovaná 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Šedá litina 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Slitiny titanu 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Nosníky a profily - stěna 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profily a trubky - stěna 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Správná volba obvodové rychlosti a rychlosti posuvu je nepochybně rozhodující pro optimalizaci procesu řezání. Je třeba dbát na to, že mezi hodnotami obou rychlostí existuje úzká spojitost, která by měla být vždy dodržena. Pokud je např. obvodová rychlost v poměru vůči posuvu příliš vysoká, bude se řezaný díl spíše leštit než řezat. V opačném případě při vysoké rychlosti posuvu v poměru vůči obvodové rychlosti, zůstává kotoučové pile málo času, aby stihla vyhodit třísku z mezizubního prostoru a muže dojít k jejímu zlomení
Obvodová rychlost (V), která se vyjadřuje v metrech za minutu, se nesmí zaměnit s počtem otáček za minutu (RPM). Aby bylo
možno zjistit počet otáček nutný pro nastavení stroje je možno použít následující vzorec:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

 

Doporučené počty a tvary zubů u pilových kotoučů

Doporučené počty a tvary zubů u pilových kotoučů

Profily

Doporučené počty a tvary zubů u pilových kotoučů

Plné materiály

Uvedená tabulka obsahuje také doporučené hodnoty pro posuv na zub. Tato hodnota umožňuje zjistit celkový posuv, který
má být na stroji nastaven. Slouží k tomu následující vzorec.
At = Az x Z x RPM
Doporučené počty zubů a tvary ozubení pro dělení dutých profilů a plného materiálu.

 

Řezná rychlost pilových kotoučů s tvrdým karbidem

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Údaje doporučené v této tabulce jsou pouze orientační.

 

Tolerance průměru středového otvoru HSS kotoučových pil

Rozsah tolerancí je udáván v µm (mikrometr)
1 µm = 0,001mm
Např. 21 µm = 0,021mm
Tolerance H6 je velice pracná

Rozsah rozměrů (mm) H6 H7 H8
od 1 do 3 +6
0
+10
0
+14
0
přes 3 do 6 +8
0
+12
0
+18
0
přes 6 do 10 +9
0
+15
0
+22
0
přes 10 do 18 +11
0
+18
0
+27
0
přes 18 do 30 +13
0
+21
0
+33
0
přes 30 do 50 +16
0
+25
0
+39
0
přes 50 do 80 +19
0
+30
0
+46
0
přes 80 do 120 +22
0
+35
0
+54
0
přes 120 do 180 +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerance průměru HSS kotoučových pil

Rozsah tolerancí je udáván v mm

Rozsah rozměrů (mm) JS 15 JS 16
od 1 do 3 ± 0,2 ± 0,3
přes 3 do 6 ± 0,24 ± 0,375
přes 6 do 10 ± 0,29 ± 0,45
přes 10 do 18 ± 0,35 ± 0,505
přes 18 do 30 ± 0,42 ± 0,65
přes 30 do 50 ± 0,5 ± 0,8
přes 50 do 80 ± 0,6 ± 0,95
přes 80 do 120 ± 0,7 ± 1,1
přes 120 do 180 ± 0,8 ± 1,25
přes 180 do 250 ± 0,925 ± 1,45
přes 250 do 315 ± 1,05 ± 1,6
přes 315 do 400 ± 1,15 ± 1,8
přes 400 do 500 ± 1,25 ± 2

 

 

Povrchové úpravy kotoučových pil

VAPO - pasivace

VAPO - pasivace

Jedná se o povrchovou úpravu oxidací CO2, kdy se dokončené kotoučové pily nechají ještě jednou popustit v přehřáté páře při ca 550°C. Přitom se vytvoří neobyčejně jemná povrchová vrstva s tvrdostí 900 HV. Díky uvolnění pnutí získají kotoučové pily i vyšší pružnost, která zabraňuje jejich případnému zlomení. Mikropóry, které vzniknou na povrchu, umožňují lepší rozvádění chladící kapaliny. Tato povrchová úprava je vhodná pro všeobecné použití. Výjimku tvoří řezání hliníku, mědi, mosazi a jejich slitin.

 

Povlak TiN

Povlak TiN

Pilové kotouče opatřené TIN (titan-nitrid) povlakem získají velmi vysokou povrchovou mikrotvrdost, která umožňuje jejich použití pro dělení materiálů s vysokou mechanickou odolností. Je velmi vhodný pro dělení středně legovaných a tvrdých ocelí. Vlastnosti povlaku umožňují zvýšení obvodové rychlosti a rychlosti posuvu až o 50 %, což podstatně zkracuje délku pracovních cyklů.

 

Povlak TiAlN

Povlak TiCN

Tento povlak je vhodný pro dělení materiálů s vysokou pevností v tahu, nerezových ocelí a otěruvzdorných materiálů, jako jsou např. litiny a mosaz. Vynikající vlastností je jeho odolnost při vysokých pracovních teplotách, je proto vhodný pro použití při suchých řezech nebo při řezech s nedostatečných chlazením. Velmi vhodný je také pro vysoké obvodové rychlosti.

 

Povlak TiCN

Povlak TiAlN

PVD povlak pilových kotoučů s velmi nízkým koeficientem tření proti oceli. Umožňuje dosáhnout velmi čisté řezy a zabraňuje návarům za studena i při řezech s velmi vysokými obvodovými rychlostmi a posuvy v materiálech jako jsou velmi tvrdé oceli, měď a mosaz, při jejichž obrábění se běžně návary za studena vyskytují. Umožňuje zvýšit obvodovou rychlost a rychlost posuvu až o 100 % vůči hodnotám pro nepovlakové pilového kotouče.

 

Povlak CRN

Povlak CRN

Velmi nízký koeficient tření proti oceli předurčuje kotoučové pily s povlakem GRAYSKIN k řezání materiálů, které mají silné tendence se v řezu nalepovat na boční stěny nástroje. Jedná se především o mosaz, bronz, měď a slitiny hliníku. Další výhodou je možnost nanášet povlak v silnějších vrstvách až do tloušťky 7μm.

 

Kromě výše uvedených standardních PVD povlaků je možné nabídnout další speciálně vyvinuté PVD, jako jsou např. TICN MP,
AlTin, DLC, NACO a NACRO.

 

Tabulka doporučení řezání

Řezná data Doporučený počet zubů
Materiál Řezná rychlost m/min Správně Špatně
Ocel <700N/mm2 80 - 160 výkres doporučení řezání kotoučů
Ocel >700N/mm2 50 - 120
Nerez 50 – 100
Titan 30 - 70
Hliník 80 - 300
Měď 70 - 200
Mosaz 100 - 300
Zlato 80 - 250

Nejlépe 2 – 3 zuby v záběru

Příliš mnoho zubů v záběru:

  • Příliš malý posuv na zub
  • Nedostatek prostoru pro třísku

Nedodstatek zubů v záběru:

  • Nebezpečí vibrací
  • Nebezpečí rychlého opotřebení

 

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

POROVNÁVACÍ TABULKA DRSNOSTI
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerance průměru středového otvoru kotoučových pil
Rozsah rozměrů (mm) H6 H7 H8
od 1 do 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
přes 3 do 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
přes 6 do 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
přes 10 do 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
přes 18 do 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
přes 30 do 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
přes 50 do 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
přes 80 do 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
přes 120 do 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerance vnějšího průměru kotoučových pil
Rozsah rozměrů (mm) JS 15 JS 16
od 1 do 3 mm ± 0,2 ± 0,3
přes 3 do 6 mm ± 0,24 ± 0,375
přes 6 do 10 mm ± 0,29 ± 0,45
přes 10 do 18 mm ± 0,35 ± 0,505
přes 18 do 30 mm ± 0,42 ± 0,65
přes 30 do 50 mm ± 0,5 ± 0,8
přes 50 do 80 mm ± 0,6 ± 0,95
přes 80 do 120 mm ± 0,7 ± 1,1
přes 120 do 180 mm ± 0,8 ± 1,25
přes 180 do 250 mm ± 0,925 ± 1,45
přes 250 do 315 mm ± 1,05 ± 1,6
přes 315 do 400 mm ± 1,15 ± 1,8
přes 400 do 500 mm ± 1,25 ± 2

 

Wikipedia GSP Zborovice

Podívejte se na naši databázi vědění - wikipedii GSP Zborovice na které neustále pracujeme.

Mezinárodní výstava obráběcích strojů | BEC - BIEMH 2024

Referenční mezinárodní veletrh obráběcích strojů a pokročilé výroby ve Španělsku.
Číst dál
\

Metal Show & TIB 2023

Metal Show & TIB 2023 v Bukurešti - Rumunsko
Číst dál
\

ICE Europe 2023

ICE Europe 2023 (14 - 16 March 2023) Munich, Germany
Číst dál
\

TUBE 2022 - Düsseldorf

TUBE 2022 - Düsseldorf
Číst dál
\

Investice do nových technologií 2021

V posledních letech, jsme investovali významné přostředky do nových technologí. Zvyšujeme tím jak kvalitu tak také objem výroby.
Číst dál
\
© 2021 GSP - High Tech Saws, s.r.o.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Zásady používání cookies Rozumím